mimaride estetik yapı; resimde ise göze hoş gelen biçim ve görüntü demektir. Rönesans'ta kullanılmaya başlanan bu kelime, ''estetik'' anlamına gelir. Bir şeyin resminin çizilmesi için aranan ilk şartlardan biri o şeyin görsel açıdan güzel olmasıdır.

Özellikle resim, hat sanatı, mimari gibi görsel sanatlarda, biçim, içerikten daha ön planda tutulur. Bu nedenle pitoresk kavramı bu tür sanatlarda çok daha fazla öne çıkmıştır.