sıcak iklimlerde, kırlarda, tarlalarda kendiliğinden yetişen, bir gövdeden almaşık ve sert dallar çıkaran, boyu kimi kez bir metreyi bulabilen, her dalında çok sayıda, çok sık durumda dikenli tohumları olan otsu bir bitki.

bu bitkinin, hayvanların kıllarına ve insanların giysilerine yapışan, dikenli tohumu.