kimi törenlerde ve durumlarda uyulması gereken kuralların genel adı.

resmi bir toplantı, oturum, soruşturma vb. sonunda iki yanca imzalanan, ilerde yapılacak bir anlaşmaya, sözleşmeye dayanak olacak belge.