veya baş, bir su taşıtının burun kısmı. Taşıt hareket hâlinde iken en önde kalan kısımdır ve pupa kavramının zıttıdır. Bir gemide başın en önemli görevi suyu yararak sürüklemeyi azaltmaktır.