görsel
Devrimde söz konusu olan, yeni bir yöneliş, bir altüstlük ve bir şeyleri görme ve yapma tarzımızdaki dönüştürücü, ayaklandırıcı, kışkırtıcı radikal değişimdir. O nedenle bu kitap, toplumsal ayaklanma siyasi değişim mücadelelerine katılmış aktivist, anarşist, feminist, özgürlük savaşçısı ve vizyon sahibi kadınları bir araya getirmekte. Kitapta yer alan kadınlar kuralların var olduğunu bilen, fakat o kuralların dışında yaşayan, adaletsizliği konuşan ve ondan kurtulmak isbiliriz. Bu kitap, devrimci değişimin parçası olan, güçlü, idealist, korkusuz 30 kadını bir araya getiriyor. Hikayeleriyle binlerce insana umut olmuş, sessizliğe ses vermiş kadınları. Aynı zamanda, kadın otoritesinin erkeğinkinin yanında esamesinin bile okunmadığı bir iklimde, inandıkları uğruna tüm hayatlarını harcayan cesur kadınları…