araştırılması, incelenmesi gereken ya da istenilen bir konuda yapılan araştırma ve inceleme sonucunu, konuyla ilgili düşünceleri ya da saptamaları bildiren yazı.
Benzer:
yazanak

bir doktorca ya da doktorlar kurulunca verilen ve hastalığın tanısını, hastanın durumunu, dinlenmesi gerekip gerekmediğini vb.yi belirten yazı.