bir şeyi yapmak ya da almak istemediğini bildirme, bir şeyi geri çevirme, kabul etmeme, bir şeye karşı çıkma.

(aile kişilerinden birini) artık kendinden, aileden saymama.