görsel


İstanbul'daki Topkapı Sarayı'ndaki köşklerden birisidir. Kutsal emanetler bölümünün yanındadır, dördüncü avlunun içindedir. Sultan IV. Murat tarafından 1635 yılında, Revan zaferinden sonra yaptırılmıştır. Bu eseri Mimar Kasım Ağa yapmıştır.