bir öğretinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini öne süren (görüş, kimse).

bir öğretiyi asıl doğrultusundan, yönünden saptıran (kimse).