Hadis ilminde, muhaddislerin yeni hadisler öğrenmek için uzak diyarlara yaptıkları ilim yolculuklarına rıhle denir. Rıhle seyahatleri Muhammed henüz hayatta iken civardaki kabilelerin bizzat kendisinden hadis öğrenmek için Medine'ye gelmelerine kadar uzanır.

İbn Fadlân'ın eseri.