Gerekli olan yiyecek, içecek şeyler, yani azık.

Din bilgisinde Allah'ın (c.c.) kulları için yaratmış oldukları ve onların hizmetine sunduğu nimetler.