görsel

İlkel Düzen Efsanesine Bir Meydan Okuyuş

Robert Edgerton günümüz toplumsal yapısının çıkmazlarının yanı sıra evrimsel geçmişimizi anlamak için hayati öneme haiz kültürel adaptasyon konularını irdelemiştir. Adaptasyoncu tartışmaların en sadık destekçileri bile, Edgerton'ın fazlasıyla ikna edici şekilde derlediği bu ansiklopedik ve detaylı çalışmasındaki karşı kanıtları reddetmekte çok büyük sıkıntı yaşayacaktır.