görsel

Bu kitap, kenar gruplar ya da kenar kültürler içinde çoğu zaman cüretkâr davranışlarda işbirliği yapan insanları ele almaktadır. Bu cüretkâr işler, 'sıradan vatandaş' tarafından, cürüm, ayıp, aşağılık telakki edilen ve genel olarak 'terbiyesiz davranışlar' olarak hissedilip nitelendirilen davranışlardır. 'Terbiyesiz davranışlar', kaçakçılar ve yabanlılar gibi grupların resmi kanunlara ters düşen faaliyetlerinden, şehir serserilerinin, yeni dinsel oluşumların mensuplarının ve futbol taraftarlarının sürdürdüğü yaşam tarzlarına kadar uzanmaktadır.
Bu kitapta işte 'muteber toplumun' dışında kalan ve kendi bünyesinde terbiyesizlik üreten ve geliştiren grupları ele alacağım. Fakat grup kavramını oldukça geniş bir manada kullanacağım. Grup, kendilerine özgü bir dili, ritüelleri ve semboller sistemi bulunan, özgün kıyafetler giyinen, ortak menfaatleri olan ve hayatı idame etmekte müşterek stratejiler geliştiren insanlar kümesidir.
Viyana Üniversitesi sosyoloji kürsüsünde profesör olan Roland Girtler'in 'Terbiyesizliğin Teorisi' adlı bu kitabı sosyolojinin yerleşik üslubunu sarsmakta ayrıca sosyolojiyi kuru ve kuramsal yapısından temizleyerek anlaşılır ve alternatif bir sosyoloji dili kurmaktadır. Bu haliyle de bu kitap sosyoloji öğrencileri için bir kılavuz olma niteliği taşımaktadır.