Türkçe'de "çember, döngü, el ele tutuşarak halka halinde yapılan dans" anlamına gelir.