Yahudiler için kutsal olan Şabat günü, Yahudilere yasak olan şeyleri Yahudilerin yararına yapan, Yahudi olmayan (Goy) kimse.