üniversitelerde bulunan yemekhane, spor salonu, kantin vs. işletmeler, otopark gibi tüm dış birimlerle ilgilenen ve söz sahibi olan daire başkanlığına verilen addır. Üniversiteye göre yönetim şekli değişebilir (örneğin ana kampüste bulunan spor salonuyla sks ilgilenirken besyo'nun olduğu kampüsteki spor salonuyla sks ilgilenmez.)