öldürmek, yok etmek amacıyla, kötülük olsun diye ya da yıpratmak için, birine ya da bir şeye karşı doğrudan doğruya silahlı ya da silahsız olarak bir eylemde bulunma.