birdenbire ve çok güçlü bir biçimde kımıldatmak, oynatmak, titretmek, sallamak.

oldukça zarar verecek bir biçimde etkilemek.