görsel

Eğlenceli, akılda kalıcı, bilgi dolu ve son derece açık anlatımıyla Yeni Başlayanlar İçin Einstein, Einstein’ın yaşamı ve düşüncelerini anlamak için mükemmel bir başlangıç kitabıdır. Bu kitap Babil dönemi (matematiğin çıkış noktası) ve Etrüskler dönemi (ışığın elle tutulabileceğini düşünmüşlerdir) kadar eskiye giderek, görecelik teorisini olanaklı kılan elektrik akımı ve teknolojisi içindeki devrimleri içermektedir. Gelişim süreci içinde, imparatorluk Almanya’sının kişiliklerini etkilediği Galileo, Faraday ve Newton gibi bilim adamlarının ışığını görürüz; neden hareketli saatler sabit saatlerden daha hızlı hareket etmektedir ve neden hiçbir şey ışıktan daha hızlı hareket edemez ve Albert’ı yirminci yüzyılın en önemli denklemi olan E=mc2 denklemine götüren düşünceler bu kitapta yer almaktadır.