Osmanlılar döneminde, Tanzimat’a değin, sarayların ve devlet yapılarının bakımına, onarımına, haremin giderlerine ve aylık işlerine bakmakla yükümlü devlet görevlisi.

şehremanetinin başında bulunan kimse, belediye başkanı.