bir ya da daha çok sahne içinde geliştirilerek olayın bir parçasını veren film bölümü.

bir ezgi ya da ritim motifinin gam dizisinin değişik derecelerinde yinelenmesi.