ruhani, mistik ve uhrevi kelimeleriyle zıt anlamlıdır. Gözle görülebilen ve temas edilebilen somut şeyler için de seküler kelimesi kullanılır.