görsel

Masonluk, gizli dinler, cinai cemiyetler, Karbonari, Ku- Klux - Klan, Mafia

Bu kitapta ele alınan konu, heyecanlı münakaşalara, tahriklere sebep olmak değil, gizli cemiyetler isimlendirilen toplulukların incelenmesidir. Fakat kolayca fark edileceği gibi her devirde, muhtelif topluluklar, gizli cemiyetler tarafından temsil edilirler. Meselâ Museviler gibi bütün bir zümrenin esrarengiz telâkki edildiği, bazı dinî tarikatlarda Jezvitlerdeki gibi mürailiğe ve her çeşit yeraltı faaliyetine mahal verildiği bilinmektedir. Gizli cemiyet terimi geniş manada ve fazlaca kullanılır.