görsel


(Arapça) Siyah, kara şey, kara safra, akıl dışı arzu, tutku anlamlarına gelmektedir. Yine Arapça olan "esved: kara, siyah" kelimesiyle aynı kökten(swd) gelir. Eski Türkçe "sev mek" fiiliyle etimolojik olarak hiçbir ilişkisi yoktur. Arapça "sevda"nın Yunanca karşılığı "melankoli" ise "melas, melan-: kara, siyah" ve "khole: safra" kelimelerinin birleşimiyle oluşmuş ve bire bir aynı anlama geliyor. Eski tıpta insan sağlığının ve ruh halinin vücuttaki 4 ana sıvının dengesine bağlı olduğuna inanılıyordu. Mide ve dalak hastalıklarına sebep olan kara safra da bu sıvılardan biri sayılıyor ve aşk acısı, melankoli ve sevdayla bağdaştırılıyordu.