Sevilen ve âşık olunan kimse, yavuklu, dost, yâr, canan.

Sevgi ve bağlılık duyulan.