nükleer silahlar, konvansiyonel silahlar, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin etkilerinden ve doğal afetlerden; insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin savaş gücünün devamı için zaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak amacıyla inşa edilen korunma yerleridir.