Ortakyaşam, ortakyaşarlık ya da simbiyoz, iki canlının tek bir organizma gibi birbirleriyle yardımlaşarak bir arada yaşamalarıdır. Ortakyaşam, iki bitki arasında olacağı gibi, bir bitki ile bir fungi arasında da olur.