Mısır'da Sina Yarımadası'nda yer alan 2,285 metre yükseklikte bir dağdır. Dinler tarihinde de önemli yeri vardır. Tevrat'a göre, Musa Peygamber öncülüğündeki İsrailoğullarının Mısır'dan çıkarken durdukları, Musa'nın Tanrı ile konuştuğu ve On Emir'i aldığı yer olarak bilinmektedir. Musa'ya Tanrı'nın yazdığı iki taş levhanın Musa'ya verildiği yer olarak bilinmektedir. Ayrıca Musa'ya Sina dağında verilen eşyalar ahit sandığı adı verilen gizemli bir sandığa konmuştur.