ilkçağda, bir ya da birkaç kentten oluşan ve kendi yasalarıyla yönetilen devlet.

belirli amaçlarla kurulmuş, oluşturulmuş konut topluluğu.