toplumla uyuşamama, sorunları şiddetle çözme gibi kişilik bozuklukları olan hasta. genelde katillerin kişiliklerinde de görülür. Sosyopat kelimesi dilimize Fransızca 'sociopathe' kelimesinden geçti. Peki sosyopat nedir? Kimlere sosyopat denir? TDK'ya göre sosyopat, bir psikolojik bozukluk nedeniyle karşısındakilerin düşünce ya da duygularını anlama kabiliyetinde yoksun olan kişilere deniyor. Sosyopatlık, bir akıl hastalığı değil, kişilik bozukluğu. Sosyopat için, 'antisosyal kişilik bozukluğu olan kişilere verilen addır' da diyebiliriz.