Sözlüklere neden sözlük adı verilir?
Sözlüklerin bu şekilde çağrıldığı söylenebilir, çünkü kullanıcıya bir şeyleri nasıl söyleyeceğini söylerler. Ya da Latince dictio kelimesinin 'bir kelime' anlamına geldiğini söyleyebilirsiniz ve bu yüzden bir sözlük kelimelerin bir özeti olarak görülebilir.

Aslında, 'sözlük' kelimesi (Latin formunda dictionarius ), 13. yüzyılın başlarında İngiliz İngiliz John Garland tarafından Latin kompozisyonuna rehber olarak yazılmış bir çocuk ders kitabının başlığı olarak ortaya çıkmıştır ve Garland girişinde dictio'yu 'kelime' anlamında değil, 'bağlı konuşma' anlamında çok fazla düşünüyor , çünkü rehberini kullanarak öğrenci, bağlantılı konuşma oluşturmak için kelimeleri bir araya getirebilecektirSözlüklere neden sözlük adı verilir?