görsel


Dünyanın en büyük biliminsanından yaşamın ve evrenin gizemine dair cevaplar…

“Zamanı meydana getirmeye Tanrı’nın sebep olduğunu söylemek ne manaya gelir? Sebeplilik zamansal bir etkinliktir. Zaman daima sebep olunmuş şeyden önce var olmalıdır. Tanrı imgesinin evrenden önce var olması, ‘zaman’ önceden yok idiyse, açıkça saçmalıktır. Bu durum, zamanın, her şeyin başlangıcı olduğu anlamına gelir. Her şeyin nasıl başladığını anlayabilmek için evrenin dışında bir güç aramaya çalışmamalıyız. Söylemek istediğim; evrenin başlangıcının bilimsel kurallarla açıklanabileceğinin mümkün olduğu. Bu sayede, evrenin başlangıç kararının bir Tanrı’ya başvurularak açıklanmasının gereksizliği ortaya çıkar.

Kainatı kimse yaratmadı, kimse kaderimizi çizmiyor. Ve bu, tam olarak şunun farkına varmamı sağladı; cennet ve öbür dünya diye bir yer de yok. Kainatın görkemli tasarımının kıymetini bilmek için yalnızca bir tek hayata sahibiz.

Ve bundan son derece memnunum.”

Stephen Hawking