görsel


Osmanlı'dan Günümüze Gizli Devlet, salt yaşananlara vurgu anlamı taşımıyor, ötesi var. Teşkilat-ı Mahsusa'dan kontrgerillaya, ittihatçı tehcir siyasetlerinden vergisel deportasyona uzanan süreç siyasi genetik kavramıyla aydınlanıyor.

Modernist çözümlemeleri yarattığı karanlığa, tarihi kompartımanlara ayırma geleneğine, Osmanlı Islahatından süzülen ve günümüze damgasını vuran devlet şiddetine ışık tutuyor.