görsel

Sultan Galiyev, fikirleri ve eylemleriyle, son dönemde, Türkiye'de en çok tartışılan isimlerden birisi. Galiyev, Bolşevik Devrimi süresince önemli görevler üstlenmiş, Tatar Kızıl Ordusu'nun başında Beyaz Ordu'nun yenilmesinde büyük pay sahibi olan, Devrim'in ardından SSCB'nin kuruluş aşamasında Milli Sorun üzerine en yetkili konumlarda bulunmuş ve uzun yıllar Milli Sorun üzerine Stalin'in çalışma arkadaşı olmuş bir Türk devrimcisi. Aynı zamanda Milli Komünizmin önderi ve teorisyeni.

Sultan Galiyev, geliştirdiği milliyetçi sosyalizm ideolojisi ve Turan Federatif Cumhuriyeti projesi nedeniyle Stalin tarafından tasfiye edilip kurşuna dizilmişti.

Galiyev hakkında Türkiye'de bugüne kadar, O'nun temel görüşlerini, mücadelesini ve örgütlenmesini tam anlamıyla yansıtacak yazıları yerine, bölük pörçük, çoğunlukla yanlış ya da eksik çevrilmiş parçalar yayınlandı. Tabii, bu da Sultan Galiyev'in ülkemizde layıkıyla tanınmasını engelledi.

Sultan Galiyev'in bütün eserleri, Türkçe'de ilk kez, eksiksiz, sansürsüz, kısaltmadan, aralarına yorum katmadan, tam metin olarak yayınlanıyor. Böylelikle Sultan Galiyev, Türk devrimcilerinin mücadelesine, yeniden katılıyor.