burun boşluklarından gelen yapışkan sıvı.

sümükdoku gözelerinin ve üzerinde bulunan bezlerin, doku yüzünde nemli, akıcı, kaygan bir tabaka oluşturan salgısı.