takla hareketini yapmak

kaza sonucu taşıtlar devrilip yuvarlanmak.

mecaz çok sevinmek:

bir kimseye yaranmak için onun hoşuna giden davranışlarda bulunmak, dalkavukluk etmek.