takla hareketini yaptırmak.

mecaz bir şeyi dilediği gibi beceriyle kullanabilmek:


mecaz birine istediği her şeyi yaptırmak