bir şeyin tellerini bir tarakla ya da herhangi bir araçla birbirinden ayırıp kırışıklığını gidermek, düzleştirmek.

bir şeyin içindeki gereksiz maddeleri tarak, tırmık vb. ile ayıklamak, taraklamak.