bir metnin uzak bir yere doğrudan doğruya gönderilmesini ya da uzak yerden gönderilen metnin alıcı olarak basımevi harfleriyle yazılmasını sağlayan telgraf aygıtı.