bir makamda bulunan ve bir konuma sahip olan kişinin bulunduğu makamdan bir alt makama düşürülmesidir. Yani bir kişi üst makamdan alt makama düşürülmüş ise buna tenzili rütbe denir.