Mitler ele aldıkları konular bakımından kendi içlerinde çeşitli şekillerde sınıflandırılırlar. Tanrıların nereden geldiğini ve soyunu anlatanlar, teogoni olarak adlandırılır.