Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça.

Yazı veya konuşmada bir düşüncenin kesintisiz gelişimi:

Uzun ve tumturaklı konuşma