Transvestit çoğu kez erkektir, karşı cinsin giysilerini sık sık yalnız iç çamaşırlarını giymekten cinsel doyum elde eder. Bu tür insanlar hemen her zaman cinsel ilgilenmelerinde heteroseksüeldirler, yalnız kadın giysileri giyme isteklerini önleyememektedirler. Kadından çok erkek olduklarını bilirler ve erkeklerle cinsel ilişki kurma arzusunda değildirler. İçinde bulundukları güçlükler, çoğunlukla başkalarının onların aktivitelerini benimsememeleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Erkek giysileri giyme kadınlarda yaygınlaştığı için, dişi transvestitler problem değildirler. Fakat yüksek ökçeli ayakkabılar ve eteklikle sokakta giden bir erkek, yadırganır, yasal ve toplumsal sorun olur. Transvestitin tedavi olmak istediği durumlarda, psikoterapi yoluyla iyileştirme sözkonusu olabilir.