bu yaklaşımına göre, ülkenin ihtiyaçları göz önüne alınarak eğitim ıslahatınayükseköğretimden başlanılmalıydı. Ona göre, öncelikle yüksek okullar açılmalı, üniversite (Darülfünun) ileri bir seviyeye taşınmalıydı.
Yaklaşım EMrullah Efendiye aittir. Kendisi 2. meşrutiyet zamanında maarif nazırlığı yapmıştır.