Öğleden akşama kadar geçen süre içinde karşılaşıldığında kullanılan bir selamlama sözü.