görselBütün Şiirlerinden Seçmeler

Marksist dünya görüşünün kararlı bir savunucusu olan Brecht’in her zaman ince bir yerginin egemen olduğu ve zaman zaman klasik şiir biçimlerinden de yararlanarak yazdığı şiirlerinin çıkış noktası sürekli bilinçliliktir. Bu kitapta daha çok, Brecht’in ülkemizde bilinmeyen şiirleri yer almaktadır.