türkiye'deki her il barosunun katılımıyla oluşan, kamu kurumu niteliğinde, meslek kuruluşudur. her baro ayrı ayrı tüzel kişiliğe sahiptir, barolar birliği de ayrı tüzel kişiliğe sahiptir. bugünlerde çokça gündeme gelmektedir, zira başkanı metin feyzioğlu sıkı bir iktidar karşıtı iken bir anda en güçlü alkışlayanlardan olmuştur ve son dönemde genel kurul toplanması taleplerini hep reddetmiş, mahkeme kararını bile uygulamamak için direnmenin yollarını aramaktadır.

Barolar Birliği'nin kurulması ilk kez Ocak 1934'te İzmir'de düzenlenen Türkiye Avukatlar Kongresi'nde gündeme getirilmiş ve 5 gün süren toplantıya katılan baro temsilcileri, "Türkiye Avukatlar Birliği"nin kurulmasını kararlaştırmışlardır. Ancak, alınan bu karara rağmen, 27 Haziran 1938 de kabul edilerek 1 Aralık 1938' de yürürlüğe giren ve günün koşullarına göre pek çok ileri yeni hüküm içeren 3499 sayılı Avukatlık Kanunu'nda Barolar Birliğine yer verilmemiştir.

Daha sonraki yıllarda toplanan baro temsilcilerinin, (1957'de Ankara'da ve 1958'de İzmir'de), Türkiye Barolar Birliği'nin kurulmasının gerekliliği konusunda tam bir görüş birliğine vararak bu amaçla başlattıkları ön çalışmalar sonunda, 16 Mayıs 1963'te hazırlığı tamamlanarak 7 Temmuz 1969 tarihinde yürürlüğe giren 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile "Türkiye Barolar Birliği" nin kurulması yasal olarak da kabul edilmiştir.

Kanun ile Kurulması Öngörülen Barolar Birliği’nin kuruluş hazırlıkları Kanunun geçici 10.Maddesi uyarınca tamamlandıktan sonra ilk toplantı 9-10 Ağustos 1969 günü Ankara’da Yeni Sahne Salonunda yapılmıştır. Başlangıçta 52 baro temsilcisiyle kurulmuş olan Türkiye Barolar Birliği, bugün 79 baronun katılımı ile yaklaşık 100.000 avukatı temsil etmektedir. Birliğin merkezi Ankara' dadır.