Tuzağa düşürmek, yanıltmak da diyebiliriz. Bu Tuzak etkisi, cognitive bias (bilişsel önyargıların) sonucudur. Bilişsel önyargı, algılarımızdaki eğilim ya da taraflı algı olarak açıklanabilir. Bir anlamda ‘’peşin hüküm’’ de diyebiliriz. Birçok konuda insanların deneyimleri sonucu ortaya çıkan, keyfi davranış şekli olmayan bir eğilimdir. Bilişsel ön yargı, matematiksel konularda dahi inandığımıza hala inanıyor olmak ya da bu inancı hala sürdürmektir. Hatta negatif olsa bile bunun mantıklı gelmesi, sayısal olarak kesinlik içeren bir olasılığı bile reddedip ön yargıya devam etmektir.