ardından koşulan, uğruna çalışılan, ulaşılmak istenen yüce erek.

gerçekte olmayıp ancak düşüncede tasarım olarak var olan ve yalnızca düşünceyle kavranabilen şey.