MÖ 170 ile 228 yılları arasında yaşamış ünlü bir Romalı hukukçu ve yargıç olan Ulpianus, var olan kuralları en tutarlı biçimde açıklayıp yorumlaması ile ünlüdür. Kendisi Medeni Hukuk ve Praetor Hukuku üzerine özgün yorumlar yapmış olup, ünlü Digesta'nın 1/3'ü Ulpianus'un eserlerinden oluşmaktadır.